Skip to main content

Conas uimhreacha a thiontú go focail Bhéarla in Excel go tapa?

Má tá colún de luachanna uimhriúla agat i mbileog oibre, agus anois ní mór duit iad a chloí lena bhfocail Bhéarla choibhéiseacha nó lena bhfocail airgeadra Béarla mar a thaispeántar ar an scáileán a leanas. Labhróidh mé anseo faoi conas na huimhreacha a athrú go focail Bhéarla go tapa agus go héasca.

Tiontaigh uimhreacha go focail Bhéarla le Feidhm Sainmhínithe ag an Úsáideoir

Tiontaigh uimhreacha go focail airgeadra le Feidhm Sainithe ag an Úsáideoir

Tiontaigh uimhreacha go focail airgeadra le gné úsáideach


Tiontaigh uimhreacha go focail Bhéarla le Feidhm Sainmhínithe ag an Úsáideoir

Níl aon ghnéithe ann nó is féidir le foirmlí cabhrú leat an tasc seo a réiteach go díreach in Excel, ach is féidir leat Feidhm Sainmhínithe ag Úsáideoir a chruthú chun é a chríochnú. Déan na céimeanna seo a leanas le do thoil:

1. Coinnigh síos an ALT + F11 eochracha, agus osclaíonn sé an Fuinneog Microsoft Visual Basic d’Fheidhmchláir.

2. Cliceáil Ionsáigh > Modúil, agus greamaigh an cód seo a leanas sa Fuinneog an Mhodúil.

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Sábháil agus dún an cód seo agus téigh ar ais ar an mbileog oibre, i gcill bhán, iontráil an fhoirmle seo = Uimhreacha Focail (A2)( A2 an cill atá tú ag iarraidh an uimhir a thiontú go focal Béarla), féach ar an scáileán:

4. Ansin brúigh Iontráil eochair, agus roghnaigh cill C2 ansin tarraing an láimhseáil líonta chuig an raon a theastaíonn uait an fhoirmle seo a bheith ann. Tiontaíodh na luachanna uimhriúla go léir a bhfocail Bhéarla chomhfhreagracha.

nótaí: Ní oibríonn an cód seo ach d’uimhreacha slánuimhir ach ní bhaineann sé le huimhreacha deachúil.


Tiontaigh uimhreacha go focail airgeadra le Feidhm Sainithe ag an Úsáideoir

Más mian leat na huimhreacha a thiontú go focail airgeadra Béarla, ba cheart duit an cód VBA thíos a chur i bhfeidhm.

1. Coinnigh síos an ALT + F11 eochracha, agus osclaíonn sé an Fuinneog Microsoft Visual Basic d’Fheidhmchláir.

2. Cliceáil Ionsáigh > Modúil, agus greamaigh an cód seo a leanas sa Fuinneog an Mhodúil.

Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = " and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function

3. Sábháil an cód seo agus téigh ar ais ar an mbileog oibre, i gcill bhán, iontráil an fhoirmle seo = SpellNumberToEnglish (A2)( A2 an cill atá tú ag iarraidh an uimhir a thiontú go focal airgeadra Béarla), agus ansin an láimhseáil líonta a tharraingt anuas go dtí na cealla ar mhaith leat an fhoirmle seo a chur i bhfeidhm, tá na huimhreacha go léir litrithe amach i bhfocail airgeadra Béarla, féach an scáileán:


Tiontaigh uimhreacha go focail airgeadra le gné úsáideach

Tá an cód thuas trioblóideach do thosaitheoirí Excel, anseo, tabharfaidh mé gné úsáideach isteach, Kutools le haghaidh Excel's Uimhreacha le Focail, leis an bhfóntas seo, is féidir leat na huimhreacha a litriú go tapa i bhfocail Bhéarla nó i bhfocail airgeadra.

Leid:Chun é seo a chur i bhfeidhm Uimhreacha le Focail gné, ar dtús, ba cheart duit an Kutools le haghaidh Excel, agus ansin an ghné a chur i bhfeidhm go tapa agus go héasca.

Tar éis a shuiteáil Kutools le haghaidh Excel, déan mar seo le do thoil:

1. Roghnaigh liosta na n-uimhreacha is mian leat a thiontú, agus ansin cliceáil Kutools > Ábhar > Uimhreacha le Focail, féach ar an scáileán:

2. Sa an Uimhreacha le Focail Airgeadra bosca dialóige, seiceáil english rogha ón teangacha bosca liosta, agus ansin cliceáil Ok cnaipe, feicfidh tú go bhfuil na huimhreacha go léir litrithe i bhfocail airgeadra Béarla:

Leideanna: Más mian leat na focail Bhéarla a fháil, seiceáil an Gan tiontú go Airgeadra bosca seiceála ón Roghanna alt, féach screenshots:

Cliceáil chun Íoslódáil Kutools le haghaidh Excel agus triail saor in aisce Anois!

Uirlisí Táirgiúlachta Oifige is Fearr

Gnéithe Coitianta: Faigh, Aibhsigh nó Aithnigh Dúblaigh   |  Scrios Sraitheanna Bána   |  Comhcheangail Colúin nó Cealla gan Sonraí a Chailleadh   |   Babhta gan Foirmle ...
Cuardaigh Super: Ilchritéir VLookup    VLookup Illuachanna  |   VLookup Trasna Ilbhileoga   |   Amharc doiléir ....
Liosta anuas Casta: Go tapa Cruthaigh Liosta Anuas   |  Liosta anuas Cleithiúnach   |  Liosta Buail Isteach Ilroghnacha ....
Bainisteoir Colún: Cuir Líon Sonrach Colún leis  |  Colúin Bog  |  Scoránaigh Stádas Infheictheachta na gColún Ceilte  |  Déan comparáid idir Raonta & Colúin ...
Gnéithe Réadmhaoin: Fócas Eangaí   |  Amharc Dearaidh   |   Barra Mór na Foirmle    Leabhar Oibre & Bainisteoir Bileog   |  Leabharlann Acmhainní (Uaththéacs)   |  Piocálaí Dáta   |  Comhcheangail Bileoga Oibre   |  Criptigh/Díchriptigh Cealla    Seol Ríomhphost trí Liosta   |  Scagaire Super   |   Scagaire Speisialta (scagaire trom/iodálach/stailc tríd...) ...
Barr 15 Uirlisí12 Téacs uirlisí (Cuir Téacs, Bain Carachtair,...)   |   50 + Cairt cineálacha (Cairt Gantt,...)   |   40+ Praiticiúil Foirmlí (Ríomh aois bunaithe ar lá breithe,...)   |   19 Insertion uirlisí (Cuir isteach Cód QR, Ionsáigh Pictiúr ón gCosán,...)   |   12 Tiontú uirlisí (Uimhreacha le Focail, Comhshó Airgeadra,...)   |   7 Cumaisc & Scoilt uirlisí (Sraitheanna Comhcheangail Casta, Cealla Scoilt,...)   |   ... agus eile

Supercharge Do Scileanna Excel le Kutools le haghaidh Excel, agus Éifeachtúlacht Taithí Cosúil Ná Roimhe. Kutools le haghaidh Excel Tairiscintí Níos mó ná 300 Ardghnéithe chun Táirgiúlacht a Treisiú agus Sábháil Am.  Cliceáil anseo chun an ghné is mó a theastaíonn uait a fháil ...

cluaisín kte 201905


Tugann Tab Oifige comhéadan Tabbed chuig Office, agus Déan Do Obair i bhfad Níos Éasca

 • Cumasaigh eagarthóireacht agus léamh tabbed i Word, Excel, PowerPoint, Foilsitheoir, Rochtain, Visio agus Tionscadal.
 • Oscail agus cruthaigh cáipéisí iolracha i gcluaisíní nua den fhuinneog chéanna, seachas i bhfuinneoga nua.
 • Méadaíonn do tháirgiúlacht 50%, agus laghdaíonn sé na céadta cad a tharlaíonn nuair luch duit gach lá!
Comments (66)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello dear.
It work good but after reopening the file. function is not working. what is the reason....? it can be solved or copy paste every time while open the same file.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Sheraz,
To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format. This file format will save the vba code.
Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for sharing such a wonderful program.

Kindly advise, I want to convert figures into words like "515,253.33" to show as Five Hundred Fifteen Thousand Two Hundred Fifty Three and Cents Thirty Three Only. Also it should not show "Dollars"
Warm regards,
Khozema
This comment was minimized by the moderator on the site
HI SIR/MADAM,

ITS WORKING GOOD BUT I NEED ONE THINK TO ADD "LAKS & CROSE" HOW TO ADD PLESE ATTACHED THIS CODE TO ME THANKS
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much... it works awesome
This comment was minimized by the moderator on the site
What needs to be changed if i want to make the decimal place into this "and ___/100"? For examples, instead of "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND EIGHTY ONE CENTS", i want it to be like "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND 81/100"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Maxine
To get the result you said, please apply the below code:
After pasting the code, please apply this formula:=SpellNumberToEnglish(A2)
Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2) & "/100" 'GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = "" ' " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = "" 'and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents ' & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
Debug.Print SpellNumberToEnglish
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Great code thanks. One question. Is it possible to save someway this module to in any new document be avilable? Or i need do this process any time if im want this in another document?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Nemeth,

Glad to help. I have a solution to your question. You can save an empty document with VBA code as Excel Add-in (*.xlam). Then you can use the add-in by clicking the Developer tab > Excel-Add-ins in Excel. Please have a try. And if you have any questions, please don't hesitate to contact us. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, how can i do the opposite, I want to convert from ( one hundred fifty five) to (155). could you help me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Ghada,For converting the words to numbers, you should apply the below code:After pasting the code, please use this formula: =wordstodigits(A2)Please try, hope it can help you!<div data-tag="code">Option Explicit
Const wordDollar1 = "DOLLAR"
Const wordDollar2 = "DOLLARS"
Const oneTrillion = "TRILLION"
Const oneBillion = "BILLION"
Const oneMillion = "MILLION"
Const oneThousand = "THOUSAND"
Const oneHundred = "HUNDRED"
Dim theWords As String

Function WordsToDigits(theWordCell As Range) As Currency
Dim curPart As String
Dim theDigits As Currency
Dim Pt1 As Integer
Dim Pt2 As Integer
Dim Trillions As Currency
Dim Billions As Currency
Dim Millions As Currency
Dim Thousands As Currency
Dim Hundreds As Currency
Dim Tens As Currency
Dim Units As Currency
Dim whatGroup As String
Dim theFraction As Double
Dim hasFraction As Boolean
If IsEmpty(theWordCell) Then
Exit Function
End If
theWords = UCase(Trim(Application.WorksheetFunction.Clean(theWordCell)))
theWords = Replace(theWords, "-", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLARS", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLAR", " ")
Do While InStr(theWords, " ") > 0
theWords = Replace(theWords, " ", " ")
Loop
If InStr(theWords, "/") > 0 Or InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
hasFraction = True
theFraction = CalculateTheFraction()
End If
Trillions = EvaluateGroupValue(oneTrillion)
Billions = EvaluateGroupValue(oneBillion)
Millions = EvaluateGroupValue(oneMillion)
Thousands = EvaluateGroupValue(oneThousand)
If InStr(theWords, oneHundred) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, oneHundred) + Len(oneHundred))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
Hundreds = GetHundreds(curPart)
End If
theWords = Trim(theWords)
Tens = GetTens(theWords)
theDigits = CCur((Trillions * 1000000000000#)) + CCur((Billions * 1000000000#)) + _
CCur((Millions * 1000000#)) + CCur((Thousands * 1000)) + CCur((Hundreds * 100)) + Tens
If hasFraction Then
theDigits = theDigits + theFraction
End If
WordsToDigits = theDigits
End Function

Private Function EvaluateGroupValue(strGroup As String) As Currency
Dim curPart As String
If InStr(theWords, strGroup) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, strGroup) + Len(strGroup))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
EvaluateGroupValue = GetLargeValues(curPart, strGroup)
End If
End Function

Private Function GetLargeValues(strAmount As String, strGroup As String) As Currency
Dim tempText As String
Dim theTens As String
Dim theUnits As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, strGroup) - 1))
tempText = Replace(tempText, strGroup, "")
If InStr(tempText, " " & oneHundred) > 0 Then
tempText = Replace(tempText, " " & oneHundred, "")
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1)) * 100
tempText = Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
theTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
theUnits = GetUnits(Trim(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))))
GetLargeValues = GetLargeValues + theTens + theUnits
Else
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(tempText)
End If
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText) * 100
End If
Exit Function
End If
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetHundreds(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, oneHundred) - 1))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetHundreds = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetHundreds = GetHundreds + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetHundreds = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetTens(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetTens = GetTens + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetTens = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetUnits(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
Select Case tempText
Case Is = "ONE"
GetUnits = 1
Case Is = "TWO"
GetUnits = 2
Case Is = "THREE"
GetUnits = 3
Case Is = "FOUR"
GetUnits = 4
Case Is = "FIVE"
GetUnits = 5
Case Is = "SIX"
GetUnits = 6
Case Is = "SEVEN"
GetUnits = 7
Case Is = "EIGHT"
GetUnits = 8
Case Is = "NINE"
GetUnits = 9
Case Is = "TEN"
GetUnits = 10
Case Is = "ELEVEN"
GetUnits = 11
Case Is = "TWELVE"
GetUnits = 12
Case Is = "THIRTEEN"
GetUnits = 13
Case Is = "FOURTEEN"
GetUnits = 14
Case Is = "FIFTEEN"
GetUnits = 15
Case Is = "SIXTEEN"
GetUnits = 16
Case Is = "SEVENTEEN"
GetUnits = 17
Case Is = "EIGHTEEN"
GetUnits = 18
Case Is = "NINETEEN"
GetUnits = 19
Case Is = "TWENTY"
GetUnits = 20
Case Is = "THIRTY"
GetUnits = 30
Case Is = "FORTY", "FOURTY"
GetUnits = 40
Case Is = "FIFTY"
GetUnits = 50
Case Is = "SIXTY"
GetUnits = 60
Case Is = "SEVENTY"
GetUnits = 70
Case Is = "EIGHTY"
GetUnits = 80
Case Is = "NINETY"
GetUnits = 90
Case Else
GetUnits = 0
End Select
End Function

Private Function CalculateTheFraction() As Double
Dim fractionPart As String
Dim tempValue As Double
Dim toPower As Integer
Dim theDivisor As Double
If InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
fractionPart = Right(theWords, Len(theWords) - InStr(theWords, " AND ") - 4)
theWords = Left(theWords, InStr(theWords, " AND ") - 1)
End If
If InStr(fractionPart, "/") > 0 Then
tempValue = Val(fractionPart)
theDivisor = Right(fractionPart, Len(fractionPart) - InStr(fractionPart, "/"))
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
Exit Function
End If
tempValue = Val(fractionPart)
toPower = Len(CStr(tempValue))
theDivisor = 10 ^ toPower
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
FINE. But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Vignesh,To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format.Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
how do I convert 1101 to One One Zero One? I don't need dollars just want actual digits.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations